FANDOM


Gron

Elevhemmen bestäms av den tid på dygnet man är född. Är man född på natten (00.00-06.00) är man född i jordens tecken och delas in Terra.

Husspöke för Terra är Martin.

Färg: Grön

Symbol: https://paranormal.se/topic/element/jord.html (första symbolen)

Djur: Hare

Årstid: Vinter

Tid: Natt

Redskap: Pentagram

Väderstreck: Norr

Särskiljande drag för trollkarlar: Utmärks som stabila personer, närande och omsorgsfulla, stabila och framgångsrika, trollkarlar födda i jordens tecken kommer ofta från stora familjer.

Patronus tar gärna en form som:  Hund, Häst, Daggmask, Myra, Ko

Magier som styrs av jord: Magnet, Bild, Sten, Träd, Knut och Bindingsmagi

Magiker i eldens tecken tycker om: stenar såsom kol, smaragder, olivin. De dras till växter som luktar av jord såsom patchouli, mossa, nötter och lågväxande plantor exempelvis ljung och rötter samt metallerna järn och bly.